Specjalistów jest wielu. Ekspert jest jeden.

rejestacja

Aby zarejestrować się w Ekspercie Flotowym wypełnij poniższy formularz.
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Adres e-mail*:
Podaj swoje hasło*:
Powtórz hasło*:
Imię i nazwisko*:
Stanowisko*:
Pełna nazwa firmy*:
Adres*:
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
NIP*:
Telefon komórkowy / stacjonarny*:
Liczebność zarządzanej floty*:
osobowe: szt.
Główne marki zarządzanej floty*:
1.
2.
Finansowanie floty*:
leasing
gotówka
wynajem
Wiek floty*:

Zgody formalne

Poniższe zgody Uczestnik ma prawo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Proszę o przekazywanie mi informacji marketingowych przeznaczonych dla mojego Pracodawcy w formie:

Administrator danych:
Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Dane kontaktowe Administratora:
Adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
Nr telefonu: +48 22 538 78 73
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Marketing usług i produktów Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika.
Okres, przez który dane będą przechowywane:
Do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od momentu wydania zgody
Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym: Forum Media Polska Sp. z o.o., Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., dostawcy usług IT, dealerzy, kurierzy, podmioty świadczące usługi marketingowe, usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów, oraz inne usługi administracyjne. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo żądania sprostowania danych
 • Prawo żądania usunięcia danych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych podanych przez Uczestnika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi.
W celu realizacji powyższych praw Uczestnik może się kontaktować z Forum Media Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13. Osobą kontaktową jest Wojciech Kukuła (tel.691 727 330 + wojtek.kukula@forum-media.pl) lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne

Poniższe zgody Uczestnik ma prawo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Proszę o przekazywanie mi informacji marketingowych przeznaczonych dla mojego Pracodawcy w formie:

Poniższe zgody Uczestnik ma prawo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

patroni merytoryczni
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • PGM
 • SKFS
 • PZWLP
 • PSPA
 • GFP Legal
 • Piszcz i Wspolnicy
 • PZPO
 • ITS
 • ZPL
 • PZPM
ZNAJDŹ NAS: