Apel o zapewnienie dalszego funkcjonowania warsztatów motoryzacyjnych

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, który pozwala na szereg ograniczeń, m.in.: wprowadzenie zakazu opuszczania określonych obszarów czy też zamykania instytucji i zakładów pracy istnieje obawa, że ograniczeniami objęte zostaną działające jeszcze warsztaty motoryzacyjne. Czy jest to możliwe?

2020-03-26 11:13:42

W trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa, a tym samym należyte funkcjonowanie pojazdów wykorzystywanych przez lekarzy i służby ratunkowe (np. karetki), zaopatrzenia medycznego w tym aptek, jak również pojazdów policji, straży pożarnej i wszelkich służb zaangażowanych w zwalczanie wirusa, oraz zaopatrzenia sklepów między innymi w żywność, SDCM zwróciło się z apelem do rządzących, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia napraw wskazanych wyżej pojazdów.

- Branża motoryzacyjna zapewnia szybką dostawę części i naprawy samochodów niezbędnych dla ochrony i jak najlepszego funkcjonowania całego społeczeństwa. Zatem jest to sektor, który powinien działać. Z badania przeprowadzonego na zlecenie SDCM wynika jednocześnie, że 20% warsztatów już obecnie w obawie przez wirusem jest zamkniętych, a są to dane na koniec zeszłego tygodnia. Jednocześnie pozostała część wskazuje, na znaczny spadek klientów. Świadczy to o odpowiedzialności społeczeństwa i samodostosowaniu - mówi Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Warsztaty samochodowe a koronawirus

Mniejsza liczba klientów oznacza ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Specyfika działalności warsztatów różni się znacznie od innych punktów usługowych, jak na przykład sklepów, gdzie spotkać się może (a co za tym idzie zarazić), nawet kilkadziesiąt osób (obecnie). Znaczna część warsztatów ma zaledwie kilka stanowisk naprawczych co pozwala na jednoczesną naprawę 2-3 samochodów. Również kontakt z klientem ma zupełnie inny charakter niż na przykład u fryzjerów, kosmetyczek etc.

Mając świadomość powagi sytuacji SDCM zwróciło także uwagę, aby dalsze decyzje podejmowane były ze świadomością potrzeby zagwarantowania stałych dostaw części samochodowych oraz usług naprawczych, dla wyżej wspomnianych pojazdów. Nierozerwalnie związaną z powyższym postulatem jest kwestia utrzymania przepływu towarów, która jest niezwykle istotna dla producentów eksportujących swoje wyroby jak i dla dystrybutorów części zaopatrujących warsztaty, co także SDCM w apelu podkreśliło.

Właściwie zaopatrzone magazyny dystrybutorów umożliwią zaspokojenie popytu na części motoryzacyjne ze strony warsztatów motoryzacyjnych, które ich potrzebują w celu zachowania ciągłości świadczonych przez siebie usług napraw i serwisowania pojazdów, zwłaszcza tych wykorzystywanych przez służby ratunkowe czy policję, jak i dostawy żywności. Odprawy powinny być usprawnione, tak by jak najbardziej zminimalizować przestoje na granicach. Jest to konieczne w celu utrzymania długiego i skomplikowanego łańcucha dostaw i dystrybucji części motoryzacyjnych w zakresie eksportu i importu towarów.

patroni merytoryczni
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • GFP Legal
 • PZWLP
 • Piszcz i Wspolnicy
 • PZPO
 • SKFS
 • PSPA
 • ITS
 • PGM
 • ZPL
 • SPRM
 • PZPM
ZNAJDŹ NAS: