Przegląd systemów telematycznych dla flot

Systemy telematyczne rewolucjonizują sektor transportu, jak też firmy posiadające floty pojazdów. Dzięki zebranym i przeanalizowanym danym możliwa jest zmiana polityki przedsiębiorstw, przez co nie dosyć, że zostanie zmniejszona szkodowość, to poprawi się również styl jazdy oraz zmniejszą się wydatki związane z utrzymaniem pojazdów.

2019-09-23 11:43:32
Poziom :

Marcin Zienkiewicz

Sektor rozwiązań telematycznych jest jednym z prężniej rozwijających się. Co ciekawe w odniesieniu do tego zagadnienia Polska, według raportu „2017 Fleet Barometer”, zajmuje trzecią lokatę, w kwestii wdrażania takowych układów. Zanim jednak przejdziemy do sedna, warto wyjaśnić czym tak na prawdę jest telematyka.

Co to jest?

Pojęcie telematyka jest używane w wielu obszarach gospodarki. Definiuje ono rozwiązania telekomunikacyjne, informacyjne, a także automatyczne sterowanie, które jest dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowane są one z tymi systemami.

W różnych obszarach gospodarki telematyka powiązana jest z dodatkowym określeniem. Taki przykład stanowi np. telematyka finansowa, telematyka budowalna czy telematyka transportowa. Ta ostatnia jest związana z transportem ludzi oraz ładunków przy wykorzystaniu konkretnych środków transportu. Celem stosowania telematyki jest zwiększenia wydajności przewozów, poprawę bezpieczeństwa, lepsze planowanie transportu, jak też zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko.

W nowoczesnym świecie inteligentny transport to trzy układy ściśle ze sobą współpracujące. Należą do nich: inteligentna droga, inteligentny pojazd (pojazd wyposażony w urządzenia utrzymujące ciągłą, bezprzewodową, wymianę informacji z urządzeniami zainstalowanymi przy trasach transportowych) oraz inteligentne centrum zarządzania. W te pojęcia wpisują się również nowoczesne systemy do zarządzania jednostkami mobilnymi.

Czym zarządzać?

W przypadku transportowych systemów telematycznych wykorzystywanych do zarządzania jednostkami mobilnymi, wykorzystuje się urządzenia, które po podłączeniu do pojazdu (w wielu przypadkach do sieci CAN lub gniazda OBD) na bieżąco przesyłają parametry jazdy. Na tej podstawie możliwe jest wykonanie szczegółowych analiz dotyczących m.in. stylu jazdy kierowcy, jak też parametrów pojazdu, dzięki czemu możliwe jest wczesne wykrycie np. potencjalnej awarii.

Tego typu rozwiązania są coraz popularniejsze w kraju. Przedstawiciele firm dostrzegają ich zalety nie tylko pod względem poprawy bezpieczeństwa, ale też znacznej redukcji kosztów związanych z obsługą floty pojazdów.

Oszczędności płynące z zastosowania telematyki są zauważalne praktycznie od pierwszych miesięcy ich stosowania. Przede wszystkim zarządcy flot mają realne dane ze stylu jazdy ich pracowników. Na tej podstawie można określić czy dany kierowca jeździ dynamicznie, niebezpiecznie czy nieekonomicznie. Coraz więcej firm na tej podstawie próbuje edukować swoich pracowników. Popularnym staje się wysyłanie ich na kursy z doskonalenia technik jazdy. Jest to ważne, ponieważ są to osoby pokonujące dziesiątki tysięcy kilometrów rocznie. Przez to są oni zdecydowanie bardziej narażeni na niebezpieczne sytuacje drogowe. Tym samym warto być przygotowanym na to co może się wydarzyć i co ważniejsze wiedzieć jak się zachować w danej sytuacji.

Kolejną zaletą płynąca ze stosowania układów telematycznych są oszczędności związane ze zużycia paliwa. Na podstawie parametrów rejestrowanych przez układy telematyczne możliwe jest określenie średniego zużycia paliwa. Co więcej jeszcze przed wyruszeniem w trasę można za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania, zaplanować ją tak aby uwzględnić miejsca tankowania z najmniejszą ceną za paliwo oraz optymalną pod względem różnic wysokości terenu – dotyczy to przede wszystkim transportu ciężkiego.

Opisując układy telematyczne nie możemy zapomnieć również o ich pozytywnej funkcji związanej z potencjalnym, wcześniejszym wykryciem możliwości wystąpienia usterek w pojeździe. Na podstawie rejestrowanych informacji (np. z sieci CAN albo układu OBD) możliwe jest sprawdzenie czy wskazania i odczyty są prawidłowe. W rozbudowanych układach (np. wykorzystujących podłączenie przez OBD) możliwa jest również rejestracja błędów występujących w pojeździe. Dzięki temu zarządca jest zorientowany, który z pojazdów musi wysłać do serwisu na szczegółową diagnostykę.

Do najważniejszych dwóch filarów telematyki należą: ograniczenie kosztów i poprawa bezpieczeństwa. W odniesieniu do pierwszej kwestii, większość użytkowników zauważa oszczędności związane ze zużyciem paliwa. Według wieloletnich doświadczeń firmy TomTom Telematics, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi oszczędności w zużyciu paliwa mogą one wynieść nawet do 20 proc. Warto też zwrócić uwagę jak ważnym aspektem jest poprawa efektywności. Przez to pojęcie można rozumieć również ograniczenie kosztów ponoszonych na flotę. Według TomTom Telematics efektywność związana z optymalnym ruchem pojazdów może obniżyć koszty nawet o około 30 proc.

Kto jest na rynku?

Mimo że systemy telematyczne są coraz popularniejsze i jest to jeden z prężniej rozwijanych się sektorów w Polsce, to ich implementacja dotyczy jak na razie około 22 proc. całej floty pojazdów służbowych – tak wynika z raportu „2017 Fleet Barometer”. We wspomnianym raporcie można też przeczytać, że na przestrzeni trzech lat (tj. do 2020 roku) udział układów telematycznych zwiększy się do około 24 proc.

Rozpatrując układy telematyczne warto zwrócić uwagę, kto tak naprawdę oferuje takie rozwiązania. Wśród światowych liderów można wymienić przede wszystkim takie podmioty jak wspominany wcześniej Tom Tom Telematics, ArilQ, Fleetmatics Group czy MiX Telematics.

Pierwsza z nich – Tom Tom Telematics – została założona w 1991 roku. Jest to jeden ze światowych liderów w sektorze nawigacji i mapowania produktów. Jest to producent oferujący najnowocześniejsze rozwiązania do zarządzania flotą i układów opartych na systemach lokalizacyjnych. O potędze tej firmy świadczy fakt, że posiada ponad 350 tys. subskrypcji na całym świecie.

Kolejnym wymienionym podmiotem jest ArilQ. Jest to pionier w dziedzinie bezprzewodowego zarządzania aktywami i usług lokalizacyjnych. Jednym z wielu zadań tego przedsiębiorstwa jest opracowywanie i obsługiwanie bezprzewodowych systemów zarządzania aktywami oraz świadczenie usług monitorujących pojazdy. Jest to podmiot działający przede wszystkim na terenie USA oraz Kanady.

Trzecią wymienioną firmą jest MiX Telematics. Została ona założona w 1996 roku. Jest to przedstawicieli rozwiązań do zarządzania flotą i zasobami mobilnymi o zasięgu globalnym. Firma zarządza ponad 540 tys. zasobami mobilnymi, co świadczy o jej wielkości.

Są to tylko trzy firmy. Na rynku jest ich znacznie lepiej. Pozostając w tym temacie warto zwrócić uwagę jeszcze na takie podmioty jak: Fleetmatics Group, Masternaut
czy Finder, który jest z naszego polskiego podwórka.

Pierwszy z nich jest wiodącym przedsiębiorstwem telematycznym dla rozwiązań mobilnych oferowanych dla firm usługowych różnej wielkości. Oferowane systemy oparte są na sieci Web i umożliwiają zarządcą śledzenie pojazdów. Zaimplementowane układy pozwalają nie tylko na zlokalizowanie auta, ale również określenie jego zużycia paliwa, prędkości jazdy czy przebiegu.

Z kolei firma Masteraut opiera swój system na SaaS. Wykorzystanie układów oferowanych przez to przedsiębiorstwo pomaga zwiększyć wydajność operacyjną firmy. Dzieje się tak choćby przez obniżenie zużycia paliwa, redukcję emisji dwutlenku węgla, jak też efektywne śledzenie zasobów.


Na polskim rynku jest sporo podmiotów oferujących rozwiązania telematyczne. Wśród nich można wymienić choćby Tom Tom Telematics, wspominany Finder, NaviExpert Telematics i inne. Takie rozwiązania oferują również CFMy. Klient podpisujący umowę z firmą wypożyczającą/leasingującą pojazdy i może od razu zamówić systemy telematyczne do nich. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ auto po odbiorze jest od razu gotowe do jazdy, a zarządca ma stałą kontrolę nad samochodem.

Dopytaj zanim podejmiesz decyzję!

Układy telematyczne to z pewnością ciekawe i dobre narzędzia do kontroli pracy, ale co ważniejsze do poprawy jej efektywności. Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie danego producenta lub jego przedstawiciela, warto rozeznać się na rynku i zobaczyć co tak naprawdę jest oferowane.

Usługi telematyczne nie są sobie równe. Dlatego też klienci powinni zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim urządzenia, które są wykorzystywane muszą posiadać wsparcie techniczne i softwarowe przez kolejne lata. Jest to ważne, ponieważ nie raz mieliśmy okazję się przekonać, że czasami dane urządzenia przestają być wspierane, co w efekcie wiąże się z koniecznością wymiany urządzenia na nowe.

Kolejną kwestią są aktualizacje. To stwierdzenie dotyczy przede wszystkim map czy informacji odnośnie sytuacji drogowych. Wiele systemów telematycznych ma możliwość wyznaczania tras na podstawie określonych kryteriów. Dlatego też aktualne mapy oraz wskazania dotyczące zdarzeń drogowych sprawiają, że podróż jest o wiele prostsza i oszczędniejsza.

Aktualizacje to jedna kwestia, ale ważne jest też, aby były one wgrywane automatycznie. Ma to być gwarant, że kierowca zawsze wybierze dobrą drogę, na której nie będzie zagrożeń. Dla klientów z pewnością ważną funkcją jest samodiagnostyka oraz wysyłanie automatycznie ich do centrali, aby możliwie maksymalnie skrócić czas pomiędzy zdiagnozowaniem błędu, a usunięciem usterki.

Dla przedsiębiorstwa zainteresowanego telematyką, istotnym punktem powinny być referencje. Firma oferująca tego typu rozwiązania powinna móc wykazać się certyfikacją w obszarze gromadzenia i analizy danych. Bez tego jest ciężko określić czy tak naprawdę wybieramy dobrego dostawcę rozwiązań telematycznych.

Kolejnymi ważnymi punktami są: integracja systemów z innymi aplikacjami oraz mobilny serwis dostępny na terenie kraju, jak też Europy. Zaczynając jednak od pierwszego, to integracja układu z różnymi aplikacjami jest nader istotna. Odpowiednie środowisko informatyczne może nieść ze sobą wiele przydatnych korzyści, które ułatwią w konsekwencji pracę zarówno kierowcy, jak i zarządcy. W drugim przypadku to na podstawie układów telematycznych i odczytach błędów, możliwe będzie określenie, że coś się dzieje z pojazdem. Na tej podstawie można wezwać pomoc drogową.

Na koniec

Sektor telematyki jest dopiero na początku swojego rozwoju, przynajmniej w Polsce. Wykorzystywanie tych układów w firmach to jedno z rozwiązań do znacznych oszczędności. Według doniesień jednej z polskich firm związanych z częściami motoryzacyjnymi, po zastosowaniu telematyki w ich pojazdach, zużycie paliwa zmniejszyło się o 30 proc. jest to ogromna wręcz różnica, która jest jeszcze bardziej odczuwalna przy większej flocie. Do tego za pośrednictwem tych układów możliwe jest wcześniejsze planowanie pracy, gdzie można nawet uwzględnić topografię terenu. Jest to z pewnością rozwiązanie, które sporo kosztuje, ale za to może się szybko zwrócić.

Zainteresowanie telematyką jest coraz większe. Klienci dostrzegają ich zalety i przekonują się do ich zastosowania. Dlatego też z roku na rok, udział tego sektora powiększa się. Do przyszłego roku ma osiągnąć około 24 proc. Jednak myślę, że w kolejnych latach układy te przeżyją prawdziwy boom i ich udział poszybuje w górę. W końcu mało który przedsiębiorca stwierdzi, że brak oszczędności przy flocie pojazdów to coś dobrego. Dlatego istotne jest świadome podejście do tematu i wybranie usługodawcy w taki sposób, aby nie musieć go za chwilę zmieniać.

patroni merytoryczni
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • PZWLP
 • SKFS
 • Piszcz i Wspolnicy
 • ITS
 • ZPL
 • PZPO
 • PGM
 • PSPA
 • PZPM
 • GFP Legal
 • SPRM
ZNAJDŹ NAS: