Interpretacje ogólne Ministra Finansów ws. dokumentacji cen transferowych

Od początku roku 2018 do połowy marca większość doradców podatkowych, specjalistów z zakresu cen transferowych oraz głównych księgowych w spółkach ścigało się z czasem, aby zdążyć przed 31 marca ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych za 2017 r. Nie bez powodu pośpiech był wskazany, bowiem po raz pierwszy za rok podatkowy 2017 należało sporządzić dokumentację cen transferowych na zupełnie nowych zasadach.

2018-07-09 10:05:21
Poziom :

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych numerach „Floty”, ustawodawca zafundował podatnikom diametralne zmiany w przepisach art. 9a oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dokumentowania transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Ponadto po raz pierwszy należało złożyć wraz z zeznaniem rocznym za 2017 r. oświadczenie, że podmiot posiada kompletną i pełną dokumentację podatkową w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Nowe rozporządzenie z 14 marca 2018 r.

Gdy już część podatników przebrnęła przez nowe zasady i sporządziła dokumentację dla swoich podmiotów, a pozostała część „prawie” kończyła swoje dokumentacje, 15 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, które przedłużyło termin sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. do końca września 2018 r.

Większość specjalistów z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych odetchnęła z ulgą, bowiem dostali trochę więcej czasu na zweryfikowanie swoich dokumentacji i uzupełnienie ewentualnych braków, zwłaszcza mając na uwadze, że pod koniec stycznia br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018) w zakresie sposobu ustalania progów dokumentacyjnych dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi. Należy wskazać, że w wyniku wydania tej interpretacji ogólnej uległo zmianie dotychczasowe podejście organów podatkowych do określania sposobu ustalania progów dokumentacyjnych dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi.

Treść interpretacji wskazuje, że w sytuacji gdy podatnik zawierał transakcje jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi, to w celu ustalenia, czy podlega ona obowiązkowi dokumentacyjnemu, jest on zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi do progu dokumentacyjnego. Upraszczając: oznacza to, że w wyniku radykalnej zmiany podejścia Ministra Finansów należy sumować transakcje jednego rodzaju z wszystkimi podmiotami powiązanymi, a nie tylko z danym podmiotem powiązanym.

Orzeczenie i zaskoczenie podatników

Nasza kancelaria, jak i wielu znanych nam doradców podatkowych zajmujących się dokumentacjami cen transferowych, była bardzo zaskoczona takim interpretowaniem przez Ministra Finansów przepisów, które obowiązują już od 1 stycznia 2017 r., tym bardziej, że wydawane dotychczas indywidualne interpretacje prawa podatkowego wprost wskazywały, że limit transakcyjny odnosi się osobno do każdego podmiotu powiązanego (przykładowo interpretacja indywidualna z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt: 0111-KDIB1-2.4010.388.2017.1.BD).

Jeszcze bardziej zaskoczeni takim podejściem fiskusa byli podatnicy, którym Ministerstwo Finansów zaczęło masowo od lutego uchylać wydane wcześniej interpretacje indywidualne w zakresie ustalania progów dokumentacyjnych.

Oznaczało to, że dotychczas chroniące podatników interpretacje utraciły swoją moc i przestały chronić podmioty, które o nie wystąpiły i postępowały zgodnie z dotychczasowymi wskazaniami fiskusa. Z dnia na dzień podatnicy musieli dokonać weryfikacji dokonywanych z podmiotami powiązanymi transakcji i nowej analizy limitów transakcyjnych oraz w wielu przypadkach rozszerzyć swoje dokumentacje o kolejne tomy opisów często drobnych i nieistotnych zdarzeń gospodarczych z podmiotami powiązanymi.

Do dzisiaj mam w głowie rozmowę z klientem, który po zapoznaniu się z treścią interpretacji ogólnej Ministra Finansów, zwrócił się do mnie z pytaniem: „Panie Michale, to teraz naprawdę musimy sporządzić dokumentację ze spółką z Indii na sprzedaż śrubek za 400 euro tylko dlatego, że naszej francuskiej spółce matce sprzedaliśmy za kilkaset tysięcy euro? Przecież nie po to były zwiększane w ustawie limity transakcji z podmiotami powiązanymi, żebyśmy musieli opisywać takie przypadkowe transakcje!”. Nie mogłem nie przyznać racji klientowi, bo uważam dokładnie tak samo, jednak musiałem mu przedstawić sprawę tak, jak wymaga tego interpretacja ogólna.

Interpretacja na niekorzyść

Jakby tego było mało, 3 kwietnia br. ukazała się kolejna, równie niekorzystna interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych (sygn. DCT.8201.6.2018). Interpretacja dotyczy aktualizacji dokumentacji cen transferowych, w szczególności transakcji finansowych (pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń). Minister Finansów wskazuje, że zgodnie z nowymi przepisami należy dokonywać przeglądu i aktualizacji dokumentacji dotyczących transakcji kontynuowanych z poprzednich lat, nawet jeżeli nie nastąpiły żadne istotne zmiany parametrów transakcji.

Dodatkowo, jak zostało wskazane w interpretacji, „podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych według nowych reguł zarówno w stosunku do wszystkich nowych transakcji lub innych zdarzeń, jak i transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r., a rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2017 r.”.

Jest to kolejna niekorzystna interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych, odbiegająca od dotychczasowego podejścia organów podatkowych, która ukazała się w ostatnim czasie.

Mam nadzieję, że Minister Finansów zakończył zmiany w podejściu do interpretacji przepisów odnoszących się do zagadnienia transakcji z podmiotami powiązanymi, bowiem kolejna modyfikacja zasad stosowania przepisów i konieczność weryfikacji limitów, transakcji i zasad dokumentowania cen transakcyjnych po raz kolejny w tym samym roku może spowodować, że przedłużenie obowiązku dokumentacyjnego do końca września okaże się niewystarczające.

Autor: Michał Wozikowski, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy

Artykuł ukazał się w czerwcowym numerze magazynu FLOTA

 

patroni merytoryczni
 • ITS
 • PGM
 • PSPA
 • SKFS
 • ZPL
 • Piszcz i Wspolnicy
 • PZPO
 • PZPM
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • PZWLP
 • GFP Legal
ZNAJDŹ NAS: