Potwierdzone silne zaplecze edukacyjne

Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, objął honorowym patronatem VI edycję Eksperta Flotowego. Ministerstwo dołączyło do grona szeregu wspierających przedsięwzięcie instytucji gwarantując tym samym najwyższy poziom merytoryczny i edukacyjny dla uczestników.

2018-05-11 11:34:51

Ekspert Flotowy ukierunkowany jest na dzielenie się specjalistyczną wiedzą z każdą osobą zawodowo związaną z zarządzaniem firmowym car parkiem, która przystąpi do projektu. Ważne dla nas jest również wsparcie solidnych i prestiżowych Partnerów, których zaangażowanie w Eksperta Flotowego jest gwarancją jakości organizowanej VI edycji i potwierdza, że każdy z uczestników może liczyć na solidną i dobrze przygotowaną dawkę branżowej wiedzy.

W tym roku grono instytucji wspierających Eksperta Flotowego jest pokaźne, co dla uczestników1) przełoży się bezpośrednio na ilość i jakość prezentowanych na szkoleniach treści i publikowanych w sieci i na łamach magazynu Flota artykułów. W tym roku honorowy patronat nad Ekspertem Flotowym objął sam Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk wraz z podległym mu resortem.

W gronie Partnerów Merytorycznych znajdziemy ponadto:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem.

Podzielając pogląd, że motoryzacja jest kołem zamachowym gospodarki, na bieżąco podejmujemy działania mające na celu inicjowanie zmian legislacyjnych, opiniujemy projekty ustaw branżowych oraz innych rozwiązań prawnych ważnych dla naszych firm członkowskich. Wspieramy przedsięwzięcia na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Prezentujemy własne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kwestiach kluczowych dla motoryzacji. Bierzemy udział w pracach gremiów sejmowych oraz rządowych.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) - Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to jedyna w Polsce organizacja branżowa funkcjonująca na rynku flotowym, skupiająca najważniejsze i największe firmy wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego samochodów osobowych i dostawczych. Od 2015 roku w PZWLP funkcjonuje odrębna struktura organizacyjna – Grupa Firm Rent a Car – w której pracach uczestniczą największe polskie i międzynarodowe, sieciowe wypożyczalnie samochodów, będące Członkami naszej organizacji. d 2005 roku skutecznie reprezentujemy branżę wynajmu i leasingu aut w Polsce. Poprzez zespół własnych ekspertów edukujemy, zarówno podmioty biznesowe, jak i instytucje publiczne, na temat nowoczesnych i najbardziej korzystnych sposobów zewnętrznego finansowania oraz zarządzania flotami pojazdów. Korzystając z doświadczeń starszych i bardziej rozwiniętych rynków zachodnioeuropejskich, wskazujemy kierunki rozwoju branży w Polsce oraz wyznaczamy najlepsze praktyki i standardy świadczenia usług w zakresie outsourcingu flot. Doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z autami służbowymi. PZWLP jest członkiem zbiorowym Związku Polskiego Leasingu oraz członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów generują ok. 40% łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm w kraju, dzięki czemu organizacja ma znaczący wpływ na funkcjonowanie i kondycję całego rynku motoryzacyjnego w Polsce.

 

Instytut Transportu Samochodowego (ITS) - ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r., w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego.

Obszarem działania Instytutu jest teren całego kraju. Problemy badawcze, którymi zajmował się Instytut na przestrzeni minionych ponad 65 lat ulegały stałym zmianom. Zmiany te były następstwem zapotrzebowania gospodarki narodowej i transportu samochodowego oraz postępu technicznego i organizacyjnego zarówno w gospodarce, jak i transporcie.

Obecnie najistotniejszymi zadaniami Instytutu są:

 • Bezpieczeństwo transportu

 • Ekonomika transportu

 • Ochrona środowiska

 • Bezpieczeństwo techniczne

Istotą działania ITS są wielodziedzinowe rozwiązania obejmujące ekonomikę i organizację transportu, certyfikacje, telematykę, psychologię, badania: dopuszczające pojazdy do ruchu, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów wyposażenia i części pojazdów, a ponadto recykling pojazdów i zużytych materiałów eksploatacyjnych. Instytut realizuje także przedsięwzięcia, związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego, ważne dla osiągania celów polityki społeczno-gospodarczej państwa.

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) - Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 2005 roku w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce.  

Na dzień rejestracji SKFS w KRS członkowie stowarzyszenia zarządzali 8 000 pojazdów. W chwili obecnej liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga 70 000. Początkowo w stowarzyszeniu zrzeszonych było 16 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 183 osób. 

Nasze wartości i cele:

Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy członkami SKFS. Misję tą realizujemy poprzez organizowanie szkoleń i spotkań oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kierowców poruszających się samochodami służbowymi. Wartością nadrzędną naszego stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu w zarządzaniu flotami. Przejawia się to poprzez aktywność społeczną członków Stowarzyszenia we wszelkich inicjatywach na rynku flotowym oraz okołoflotowym (eventy, kampanie, projekty szkoleniowe). Członkowie SKFS uczestniczą w roli prelegentów w eventach flotowych. Stowarzyszenie bierze udział w publikacjach przygotowując eksperckie opracowania. Jednym z celów naszej działalności jest ochrona środowiska. Program "zielonej floty" realizujemy poprzez wykorzystywanie w eksploatacji pojazdów materiałów, które w możliwie niewielkim stopniu wpływają na zanieczyszczenie środowiska. W naszej działalności dużą uwagę przykładamy do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą  wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach. Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Polska Grupa Motoryzacyjna - Jesteśmy pierwszym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym wyłącznie polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych.

PGM stawia sobie za cel tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi polskich przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego. Mówiąc wspólnym głosem będziemy silniejsi i lepiej słyszalni. Zintegrowani w działaniu możemy zwiększyć konkurencyjność i dostępność części i akcesoriów motoryzacyjnych, pochodzących od rodzimych producentów.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych - Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to wiodąca organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i gazomobilności w Polsce. PSPA integruje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej, technologicznej, infrastrukturalnej, finansowej, leasingowej, doradczej i transportowej, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce. PSPA wydaje raporty i opracowania merytoryczne, realizuje własne badania i kampanie społeczne, dystrybuując wiedzę i zwiększając świadomość społeczną w zakresie ekologicznego transportu. Organizacja pomaga start-upom we wprowadzaniu na rynek nowych produktów, równolegle ściśle współpracując z wiodącymi ośrodkami akademickimi i instytucjami naukowymi przy wielu projektach. PSPA współtworzy inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii oraz jest członkiem największej organizacji branżowej w Europie związanej z branżą elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE). PSPA stworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, które monitoruje rynek pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie.

Działamy na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój i funkcjonowanie rynku elektromobilności i paliw alternatywnych w Polsce. Uważamy, że najlepsze rozwiązania prawne i organizacyjne, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju rynku, można osiągnąć jedynie przy jednolitym i zdecydowanym głosie branży.

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego - Po ponad dwudziestu latach inwestowania i rozwijania przemysłu oponiarskiego wspierającego dynamiczną gospodarkę rynkową w Polsce, jesteśmy dumni z założenia Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego zrzeszającego wszystkich kluczowych producentów opon. Reprezentujemy branżę, zatrudniającą bezpośrednio 10.000 pracowników w 4 fabrykach i firmach handlowych, wytwarzających na eksport i rynek wewnętrzny produkty wysokich technologii. Wiele uwagi w naszych działaniach poświęcamy także zapewnieniu ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Naszą misją jest promowanie, reprezentowanie oraz ochrona uzasadnionych interesów przemysłu oponiarskiego w Polsce oraz wspieranie, pomoc i upowszechnianie wkładu Członków na rzecz wszystkich ważnych aspektów życia społecznego, takich jak transport, bezpieczeństwo drogowe i zrównoważony rozwój.

Związek reprezentuje przemysł oponiarski w dyskusjach z rządem, samorządem, mediami, organizacjami pozarządowymi w poszanowaniu krajowego i europejskiego prawa wolnej konkurencji.

Prezentujemy opinie naszego przemysłu w sprawach związanych z gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu oponiarskiego w zakresie środowiska, energii, bezpieczeństwa drogowego, klimatu, standardów technicznych, informacji i ochrony konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy.

Zabiegamy o tworzenie klimatu zrozumienia dla przemysłu oponiarskiego i jego produktów wśród opinii publicznej i społeczności lokalnych oraz doradzanie uczestnikom życia społecznego i politycznego w celu osiągania odpowiedniej i wspierającej globalną konkurencyjność legislacji oraz środowiska regulacyjnego.

 

Dziękujemy za zaufanie, a Tobie drogi zarządco floty gwarantujemy niesamowitą edukacyjną przygodę i walkę o dynamiczny rozwój kariery zawodowej!

patroni merytoryczni
 • PZPM
 • SKFS
 • ITS
 • PSPA
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • ZPL
 • PGM
 • GFP Legal
 • PZPO
 • PZWLP
 • Piszcz i Wspolnicy
ZNAJDŹ NAS: